Fotoshoot voorwaarden

Voorwaarden voor Deelname aan de Fitness Fotoshoot van Fitness365

      Versie 2023.10

Deelname aan de fitness fotoshootwedstrijd bij Fitness365 impliceert automatische acceptatie van de volgende voorwaarden:

 

1. Deelnemersvereisten:

Deelnemers moeten minimaal 18 jaar oud zijn.

Deelnemers dienen lid te zijn van Fitness365 op het moment van deelname aan de wedstrijd.

 

2. Deelnameperiode:

De deelnameperiode voor de fotoshootwedstrijd wordt aangekondigd via onze officiële communicatiekanalen.

 

3. Hoe deel te nemen:

Deelnemers moeten de specifieke instructies voor deelname volgen, zoals vermeld in onze aankondigingen.

 

4.Toestemming voor gebruik van foto’s:

Door deel te nemen aan de wedstrijd, verlenen deelnemers Fitness365 toestemming om de uiteindelijke  foto’s en/of afbeeldingen die tijdens de fotoshoot zijn gemaakt te gebruiken voor marketing- en promotiedoeleinden. Deze afbeeldingen kunnen worden gebruikt op de Fitness365-website, sociale media, marketingmateriaal en andere relevante kanalen.

 

5. Prijswinnaars:

De prijswinnaars van de fotoshootwedstrijd worden aangekondigd tijdens de deelnameperiode en zijn onderhevig aan wijzigingen op basis van beschikbaarheid.

 

6.Auteursrecht en eigendom:

Met uitzondering van de ter beschikbaar gestelde foto’s zoals omschreven in artikel 4 worden alle rechten met betrekking tot de foto’s, inclusief auteursrechten, eigendom van de winnende deelnemers.

 

7. Privacy en persoonlijke gegevens:

Fitness365 zal de privacy van de deelnemers respecteren. Enkel de voornaam wordt gebruikt voor wedstrijddoeleinden. Overige persoonlijke gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven zonder toestemming van de deelnemers.

 

8. Wijzigingen en annuleringen:

Fitness365 behoudt zich het recht voor om de wedstrijd te annuleren, op te schorten of te wijzigen indien dit noodzakelijk wordt geacht, zonder voorafgaande kennisgeving.

Door deel te nemen aan de Fitness Fotoshoot-wedstrijd bij Fitness365, gaan de deelnemers akkoord met de bovengenoemde voorwaarden en bepalingen. We kijken ernaar uit om je te zien schitteren en je fitnessreis te vieren met prachtige beelden!